Introprojekt

Jeg var desværre syg de dage hvor vi havde introdage, og har derfor ikke kunne være med til at lave det sammen med de andre. Jeg fik dog stadig lært de andre hurtigt at kende den ene dag jeg kom, og var med til da vi skulle tegne vores sidemakker med modsat hånd end vi er vant til. Jeg skulle tegne Jacques og han skulle tegne mig. Det var sjovt og mig og Jacques klikkede ret hurtigt.

Reflektion

Jeg vil helt klart ønske at jeg kunne have været med til intro dagene, men jeg har stadig fået lært de andre at kende og har set de andres arbejde og fået en forståelse for hvad det gik ude på.