Studiemakker på tværs

Vi blev introduceret til “Studiemakker på tværs”, hvor vi kan mødes for at få hjælp fra de andre studerende fra andre semestre og for at opbygge et socialt netværk. Vores gruppe, som er gruppe 7, består af Egil, Lina, Hamdi, Simon, Frederik, (Oliwia), Mikkel, Camilla og Christine.

Reflektion

Meningen med disse grupper er, at vi skal planlægge møder for at få feedback på vores projekter. Det har været rart at kunne spørge andre om hjælp, når vores undervisere ikke har haft tid. Disse møder har givet os mulighed for at få gode råd og nye ideer, som har været værdifulde for vores arbejde. Der har dog været et lidt pres på ifht. at skulle holde møder med sin studiegrupper til projekter og samtidig finde tid, til møder med studiemakker gruppen

Personligt har jeg fået mest ud af at mødes med Egil på Discord og mødes med Hamdi i vores private tid. Uden for de planlagte møder har Egil og Hamdi givet mig en masse hjælp og støtte, som der måske ikke har været tid til under de formelle møder med resten af gruppen. Det har været utroligt værdifuldt for mig da jeg har kunnet få dybere indsigt og vejledning på tidspunkter, der passede os bedst.